Η Boehringer Ingelheim διαθέτει ελεύθερα πολλά από τα καλύτερα μόριά της στην επιστημονική κοινότητα μέσω της πλατφόρμας opnMe.com ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο το δυναμικό τους | boehringer-ingelheim.gr
Skip to main content